Bankommittén (BK)

Ledamöter

Gunnar Mueller,
gunnar.mueller@pgasweden.com

Carl-Magnus Andersson, ordförande och styrelsens repr.
carl-magnus.andersson@chemoswed.com

Margareta Trollestad,
margaretha.trollestad@outlook.com

Mats Hagberg,
mats.hagberg@live.se

Christina Yngvesson
bettan1207@home.se

Gustav Andersson, Klubbchef, adj.

Johan Längerberg, Banchef, adj.

Banutvecklingsplan

Kontakt
Ifall du har synpunkter på banorna eller vill komma i kontakt med bankommittén,
skicka ett epostmeddelande med rubriken ”Banorna” till info@osterlensgk.com