Vi utvecklar klubbverksamheten för alla kategorier och åldrar inom klubben och genomför trivselskapande åtgärder såsom klubbaftnar, mångfald, fadderverksamhet och en årlig medlemsresa.

Ledamöter

Monica Kähler, orförande
monica_kahler@hotmail.com

Claes Trollestad, styrelsens representant

Solweig Edvardsson

Eva Ingelgren

Helena Meerits

Paul Riddez